Αυτή η ιστοσελίδα σας ενημερώνει, για την πολιτική μας σχετικά με την συλλογή και την χρήση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών, που επισκέπτονται τον δικτυακό μας τόπο www.vainas.gr.


    Ο διαδικτυακός χώρος www.vainas.gr έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να επιτρέπει την περιήγηση σε αυτόν, χωρίς να χρειαστεί να καταχωρηθούν προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.


Συλλογή και χρήση πληροφοριών


    Κατά την περιήγηση σας στο site www.vainas.gr θα να σας ζητηθεί να καταχωρίσετε προσωπικά σας δεδομένα. Οι περιπτώσεις αυτές είναι:

    α) Κατά την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή θα σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα με σκοπό την επικοινωνία και την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής της παραγγελίας σας. Τα δεδομένα αυτά συμπληρώνονται σε ανάλογη ασφαλή φόρμα και είναι στοιχεία όπως  το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,η πλήρης διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής και ο αριθμός τηλεφώνου. Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου μπορεί να ζητηθούν στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση του εκάστοτε πελάτη. Τα δεδομένα αποστολής μπορεί και δύναται να δοθούν σε εταιρία courier της επιλογής του χρήστη, από τις διαθέσιμες που παρέχει η φόρμα παραγγελίας μας, με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της παράδοσης των προϊόντων.  

    β) Οιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί να δημιουργήσει λογαριασμό, θα πρέπει να καταχωρήσει δεδομένα, παρόμοια με την περίπτωση (α).

    γ) Επίσης, εάν κάποιος χρήστης εγγραφεί στα ενημερωτικά δελτία μας, θα πρέπει να συμπληρώσει την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή/και το πλήρες ονοματεπώνυμο του σε ανάλογη φόρμα.


    Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στους server της εταιρείας μας με πρωτόκολλα ασφαλείας. Χρησιμοποιούνται μόνο για τους παραπάνω λόγους και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Δεν διατίθενται σε τρίτους εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.


    Δεδομένα σχετικά με πιστωτικές κάρτες δεν αποθηκεύονται, ούτε επεξεργάζονται από τον δικτυακό μας τόπο, καθώς όλες οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα ή παρόμοιο τρόπο πραγματοποιούνται από τις δικτυακές πύλες πληρωμών PAYPAL και ALPHA BANK cardlink.Επικοινωνία


    Θα χρησιμοποιήσουμε τα παραπάνω δεδομένα για να επικοινωνήσουμε με τους εγγεγραμμένους χρήστες, με ενημερωτικά δελτία ή/και με υλικό marketing ή/και υλικό προώθησης.


Δεδομένα καταγραφής


   Όπως πολλές άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, συλλέγουμε δεδομένα μη προσωπικής φύσεως, τα οποία μας αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησης του εκάστοτε χρήστη. Αυτά τα δεδομένα καταγραφής μπορεί να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι επισκεπτόμενες σελίδες, ο χρόνος και η διάρκεια επίσκεψης, καθώς και άλλα στατιστικά. Επιπροσθέτως, μπορεί να χρησιμοποιηθούν εφαρμογές τρίτων, όπως το google analytics, που συλλέγουν και αναλύουν τέτοια δεδομένα καταγραφής.


Cookies


    Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία μπορεί να περιέχουν μια μοναδική ανώνυμη συμβολοσειρά  ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται από τις ιστοσελίδες στα προγράμματα περιήγησης και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του χρήστη.


   Όπως πολλές άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε cookies, με σκοπό την συλλογή πληροφοριών. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα μέσω του περιηγητή να αρνηθούν την χρήση των cookies ή να υποδείξουν πότε αυτά αποστέλλονται. Εάν κάποιος χρήστης ρυθμίσει τον περιηγητή του, να μην αποδέχεται cookies, κάποια μέρη του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να δυσλειτουργούν. 


Ασφάλεια


    Η Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς. Παρόλα αυτά είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να υπάρχει 100% ασφαλής τρόπος διαμεταγωγής και αποθήκευσης δεδομένων. Εμείς από τη μεριά μας κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την μέγιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων αυτών, χρησιμοποιώντας κοινώς αποδεκτές και εμπορικώς καταξιωμένες υπηρεσίες για το σκοπό αυτό.

    

Αλλαγή πολιτικής


    Αυτό το έγγραφο ισχύει όπως έχει από την ημερομηνία τροποποίησης που αναγράφεται παραπάνω και ισχύει όπως το αποδέχεστε αυτή τη στιγμή. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα ισχύει αμέσως μετά την κοινοποίησή της σε αυτή τη σελίδα. Παρόλα αυτά διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους και την πολιτική μας για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι χρήστες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας τακτικά, θα πρέπει να ελέγχει περιοδικά την πολιτική μας για τα προσωπικά δεδομένα. Η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών μας από τους χρήστες, μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους αυτής της σελίδας, σημαίνει ότι οι χρήστες αυτοί έχουν λάβει γνώση των όποιων αλλαγών.

    Για οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Οι χρήστες θα ενημερωθούν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με μία τυπική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας


Επικοινωνήστε


    Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πολιτική μας για τα προσωπικά δεδομένα επικοινωνήστε εδώGDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)


   Το GDPR (General Data Protection Regulation) είναι μια νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία φέρνει σημαντικές αλλαγές στην ασφάλεια δεδομένων και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η επίσημη έναρξη εφαρμογής της έχει οριστεί η 25η Μαΐου του 2018. Επικαιροποιεί την υπάρχουσα οδηγία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων έκδοσης το 1995, και είναι περισσότερο οριοθετημένη από την υφιστάμενη που είχε την ευελιξία της διαφορετικής προσέγγισης / εφαρμογής από το κάθε κράτος της ΕΕ. Αποτελεί τον πυρήνα της απλούστευσης, της ενοποίησης και της επικαιροποίησης των διαδικασιών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης σχετικά με την οδηγία στη διεύθυνση www.eugdpr.org

   Ο αρμόδιος φορέας που θα εποπτεύει και θα επιβάλλει τις κυρώσεις που θα προκύπτουν από την μη εφαρμογή της οδηγίας σε μια επιχείρηση ή ένα οργανισμό είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / DPA.

   Στο www.vainas.gr. φροντίζουμε πάντα για τη μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων που αφορούν τα προσωπικά σας στοιχεία. 

   Έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς που να αυτοματοποιούν τις διαδικασίες αίτησης και διαγραφής όλων των στοιχείων που διαθέτει οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος χρήστης του www.vainas.gr.

   Πιο συγκεκριμένα ένας εγγεγραμμένος χρήστης έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί το όνομά του, το email και τον αριθμό τηλεφώνου του, να επεξεργαστεί τις διευθύνσεις του, να αλλάξει τον κωδικό του  και να κάνει ενημέρωση συνδρομής σε ενημερωτικά δελτία. Επίσης μπορεί να κάνει λήψη των δεδομένων του λογαριασμού του σε μορφή CSV. Και τέλος μπορεί να ζητήσει μια αναφορά με όλα τα προσωπικά του δεδομένα που αποθηκεύουμε και να ζητήσει την αφαίρεση / ανωνυμία των προσωπικών του δεδομένων που αποθηκεύουμε. 

   Όλα αυτά εύκολα και απλά μέσα από το πεδίο "Εργαλεία GDPR".